PRIVACY BELEID

1. Beheer
De website www.voetbijstuk.nl staat onder beheer van Voet bij stuk. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers van de website en cliënten
2.1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.voetbijstuk.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2.2. Voet bij stuk kan de gegevens die door de cliënt verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: het verwerken van de bestelling, contact over een afspraak, het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelling of afspraak.
2.3. Gegevens die door de cliënt aan Voet bij stuk zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Uitzonderingen op deze regel is wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2.4. De gegevens die de cliënt aan Voet bij stuk verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
2.5. De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Voet bij stuk kan de cliënt in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Voet bij stuk voorgeschreven wijze door te geven.

3. Cookies
3.a. Voet bij stuk maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen bijv. bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Voet bij stuk de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3.b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3.c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.
3.d. Voet bij stuk maakt gebruik van cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij Voet bij stuk. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit privacy beleid.

5. Disclaimer
Voet bij stuk is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Op dit privacy beleid is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht.

Contact