Medisch pedicure

In medische termen spreekt men bij een verhoogde kans op voetklachten, door ziekte of aandoeningen vaak van de ‘risicovoet’.

Uw voeten lopen meer gezondheidsrisico als er sprake is van reuma, oncologische behandelingen zoals bijv. chemo, diabetes mellitus (suikerziekte), spasmen, hart- en vaatziekten, parese (verlamming of spierzwakte), tremoren (beven of trillen), huidaandoeningen, psychische aandoening, medicijngebruik en ouderdom.

Voor cliënten met een risicovoet wordt geadviseerd om de voetzorg door een medisch pedicure te laten uitvoeren. Dit heeft enerzijds te maken met de expertise van de medisch pedicure, anderzijds ook met de mogelijkheid voor vergoeding van de behandeling.

Medisch pedicures zijn ingeschreven in het ‘Kwaliteitsregister voor pedicures‘ en voldoen door bijscholing en deskundheidsbevordering aan de normen de vereiste accreditatie.

Voet bij stuk is ingeschreven bij ProCert.

Contact