Behandelingen

INTAKE/EERSTE AFSPRAAK
Als u voor de eerste keer voor een pedicurebehandeling komt bij Voet bij stuk bestaat deze uit een intakegesprek, anamnese, voet- en beenonderzoek en eventueel het maken van blauwdrukken. Een eerste afspraak met behandeling duurt 60 tot 75 minuten. Tijdens het intakegesprek stelt de pedicure u vragen over uw medische voorgeschiedenis, eventuele (doorlopen) ziekten, allergieën, medicijngebruik en uw woon- en werkomstandigheden.
Hierna worden er – indien daar aanleiding toe is – blauwdrukken gemaakt van uw voeten. Ook zal de pedicure uw gaan en staan met en zonder schoenen bekijken. Als u in de behandelstoel plaatsneemt volgt er een voet- en beenonderzoek. De inspectie van de onderbenen en voeten en de blauwdrukken zijn voor de pedicure een ‘nulmeting’ van uw voeten. Als u bij een later bezoek meer klachten ondervindt kan er door middel van nieuw onderzoek of het maken van nieuwe blauwdrukken gekeken worden of er iets veranderd is in uw voet- en beenstand waardoor de klachten worden veroorzaakt. Ook een voetmaat- en schoenmaatmeting kunnen behoren tot de intake.

BEHANDELING 

Een standaard behandeling duurt ca. 60 minuten en bestaat uit:

  • knippen van teennagels
  • afvlakken van eventueel verdikte schimmel- en kalknagels 
  • behandeling van eventueel ingroeiende teennagels
  • verwijderen van eelt
  • verwijderen van likdoorns
  • behandeling van kloven
  • aanbrengen van crème
  • massage van de voeten

DOORVERWIJZING
Het kan voorkomen dat de pedicure u niet kan helpen met uw klachten of slechts gedeeltelijk. In die gevallen kan het nodig zijn dat de pedicure u doorverwijst naar een andere discipline, bijvoorbeeld een huisarts, podoloog of podotherapeut.

Graag wijzen wij u nog op het volgende: afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Gereserveerde tijd wordt bij niet nagekomen afspraken in rekening gebracht bij de cliënt, conform de algemene voorwaarden.

Contact